สืบค้นงานวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างการงอกของเมล็ดในแปลงปลูกกับผลการทดสอบ* คุณภาพเมล็ดในห้องปฎิบัติการของเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่และเฮมิล
พิมพาพร เทวาหุดี - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างการงอกของเมล็ดในแปลงปลูกกับผลการทดสอบ* คุณภาพเมล็ดในห้องปฎิบัติการของเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่และเฮมิล
ชื่อเรื่อง (EN): A Relation between Field Emergence and Laboratory Seed Testing Results in Brachiaria ruziziensis and Panicum maximum cv. Hamil
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พิมพาพร เทวาหุดี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN):
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2531
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2531
เอกสารแนบ: http://nutrition.dld.go.th/Research%20Report53-55/Research_Knowlage/RESEARCH/research_full/2531/R3116.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความสัมพันธ์ระหว่างการงอกของเมล็ดในแปลงปลูกกับผลการทดสอบ* คุณภาพเมล็ดในห้องปฎิบัติการของเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่และเฮมิล
กองอาหารสัตว์
2531
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมปศุสัตว์
หญ้ารูซี่ ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ารูซี่ในระยะเก็บเกี่ยวต่างๆ กัน การศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ผลของขนาดเมล็ดที่มีต่อความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วแลปแลป ผลของปุ๋ยผสม N-P-K สูตรต่างๆ ที่มีต่อผลผลิตเมล็ดหญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis) ลักษณะการออกดอก การเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล็ดหญ้ารูซี่ การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ารูซี่ในโคเนื้อ ผลของวิธีบ่มต่อคุณภาพเมล็ดหญ้ารูซี่ * อัตราปุ๋ยไนโตรเจนและวิธีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตเมล็ดหญ้ารูซี่ ผลการตอบแทนและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ผลิตโดยเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก