สืบค้นงานวิจัย
ความเป็นมาของกาแฟโรบัสต้า
อาภรณ์ ธรรมเขต และ วิจิตร ถนอมถิ่น - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ความเป็นมาของกาแฟโรบัสต้า
ชื่อเรื่อง (EN): Robusta Coffee (Coffea canephora) :A Perspective
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อาภรณ์ ธรรมเขต และ วิจิตร ถนอมถิ่น
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Arporn Tummakate and Vijit Thanomtin
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: กาแฟโรบัสต้า (Coffea canephora) คือความสำคัญทางการค้าเป็นอันดับที่สองรองจากกาแฟอาราบิก้า (C. arabica) ในตลาดโลก เมื่อปี พ.ศ. 2525 - 2526 มีประมาณ 25% กาแฟโรบัสต้าส่วนใหญ่ปลูกในประเทศแถบแอฟริกา มีเพียงส่วนน้อยที่ปลูกในประเทศแถบเอเชีย ถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในป่าที่ร้อนชื้น ระหว่างเส้นรุ้งที่ 10 เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 10 ใต้ ในแอฟริกาตอนกลาง ในวงการค้ารู้จัก c. canephora ในนามว่ากาแฟโรบัสต้า ซึ่งมีโครโมโซม 2n = 22,self-sterile หรือ cross pollination กาแฟชนิดนี้มีอยู่ 2 พันธุ์ คือ C. canephara var. canephora หรือ Robusta และ C. canephora var. ngandae หรือ kouilou ชาวดัชท์เป็นผู้นำกาแฟโรบัสต้ามายังอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2443-2444 ต่อมาจึงปลูกกันแพร่หลายในเอเชีย นายตีหมุนได้นำกาแฟโรบัสต้ามาปลูกที่ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2447
บทคัดย่อ (EN): The paper outlines th e current significance, distribution and historical identificationand naming of Robusta coffee (Coffea canephora Pierre ex Froehner). The history of the introduction of Robusta coffee to Indonesia in 1901 is also outlined. It was introduced to Songkhla province in Southern Thailand in 1904, this introduction probable origination from Indonesia. Robusta coffee is currently grown in many provinces of Southern Thailand but with little attempt at varietal selection having taken place.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2529
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2529
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความเป็นมาของกาแฟโรบัสต้า
กรมวิชาการเกษตร
2529
เอกสารแนบ 1
การศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตกาแฟโรบัสตา การประเมินผลโครงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร (กาแฟโรบัสต้า) จังหวัดระนอง ปี 2547 ส่วนประกอบทางเคมีของเมล็ดกาแฟดิบและเมล็ดกาแฟคั่วชนิดอราบิก้าและชนิดโรบัสต้าในภาคเหนือที่ได้จากการแปรรูปที่แตกต่างกัน กาแฟเพื่อสุขภาพ โครงการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตกาแฟโรบัสต้าที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง การศึกษากระบวนการปลูกกาแฟ การแปรรูปกาแฟ และการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร ไร่กาแฟจ่านรินทร์ เขาค้อ สวรรค์ของคอกาแฟตัวจริง การจัดการแมลงศัตรูสำคัญของกาแฟอะราบิกาแบบผสมผสาน : การจัดการมอดเจาะผลกาแฟโดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อการผลิตกาแฟปลอดภัย การพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟดอยมูเซอ จังหวัดตาก การพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟดอยมูเซอ จังหวัดตาก

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก