สืบค้นงานวิจัย
การวิจัยอัตราส่วนการผลสมยางพาราธรรมชาติในแอสฟัลต์ซีเมนต์
กอบชัย เกิดจันทร์ตรง - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: การวิจัยอัตราส่วนการผลสมยางพาราธรรมชาติในแอสฟัลต์ซีเมนต์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กอบชัย เกิดจันทร์ตรง
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: วัชรินทร์ วิทยกุล
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
เอกสารแนบ: https://doi.nrct.go.th/ListDoi/Download/209921/0a40ff6d0aa1eb8174a3f506389545f0?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2014.100
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิจัยอัตราส่วนการผลสมยางพาราธรรมชาติในแอสฟัลต์ซีเมนต์
การยางแห่งประเทศไทย
2557
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กลุ่มวิจัยยางพารา การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน การวิจัยและพัฒนาศักยภาพยางพาราสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการฝึกอบรมการผลิตกล้ายางพาราและการปลูกยางพาราแบบมืออาชีพ การพัฒนานักวิจัยเพื่อผลิตงานวิจัยยางพาราที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา สังเคราะห์ผลการวิจัยยางพารา ปี 2555 การสังเคราะห์งานวิจัยขนาดเล็กและขนาดกลางเรื่องยางพาราเพื่อสนับสนุนการสร้างนักวิจัยรองรับอุตสาหกรรมยางพารา

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก