สืบค้นงานวิจัย
ระดับที่เหมาะสมของกรดไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่มดีเอชเอ(Docosahexaenoic acid; DHA) ต่อการเจริญเติบโตของปลานิล (Oreochromis niloticus)
ผศ.จันทร์พิมพ์ กังพานิช - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ชื่อเรื่อง: ระดับที่เหมาะสมของกรดไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่มดีเอชเอ(Docosahexaenoic acid; DHA) ต่อการเจริญเติบโตของปลานิล (Oreochromis niloticus)
ชื่อเรื่อง (EN): Optimum Levels of Docosahexaenoic acid (DHA) for Growth Performance of Tilapia (Oreochromis niloticus)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ผศ.จันทร์พิมพ์ กังพานิช
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Chanpim Kangpanich
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: ผลของการทดลองเลี้ยงปลานิล (น้ำหนักเริ่มต้น 10.49 ± 0.10 กรัม) ด้วยอาหารสูตรพื้นฐานที่มีโปรตีนและไขมันไม่น้อยกว่า 32 และ 10 เปอร์เซ็นต์ และเสริมด้วยดีเอชเอที่ 0% (กลุ่มควบคุม), 1, 2 และ 3% เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ในโรงเรือนเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำระบบน้ำหมุนเวียน ณ สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรที่ 3 และ 4 ที่มีการเสริมดีเอชเอ 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับนั้น ให้น้ำหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และน้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันดีกว่าปลานิลที่ได้รับอาหารสูตรที่ 1 และ 2 คือไม่เสริมดีเอชเอ และเสริมดีเอชเอเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) นอกจากนี้ปลานิลที่ได้รับอาหารที่เสริมดีเอชเอ ทุกสูตรคือ 1, 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ ให้ความยาวที่เพิ่มขึ้นและอัตราแลกเนื้อดีกว่าสูตรที่ไม่เสริม (p<0.05) แต่สูตรอาหารทดลองทั้ง 4 สูตรที่มีการเสริมและไม่เสริมดีเอชเอนั้นไม่มีผลต่ออัตรารอดตายของปลานิล (p ˃0.05)
บทคัดย่อ (EN): A feeding trial was conducted to study the effects of diets supplemented with docoxahexaenoic acid (DHA) on the growth performance of Tilapia (Oreochromis niloticus) were investigated. Fish (initial weight 10.49±0.10 g) were fed with pelleted feed (not less than 32% crude protein and 10 % lipid) supplemented with DHA at 0% (control group), 1, 2 and 3 % and reared for 12 weeks. Results showed that fish fed experimental diets 3 and 4 supplemented with DHA 2 and 3 % had significantly better final weight, percentage weight gain, absolute daily weight gain, specific growth rate than fish fed diet 1 and 2 supplemented with DHA 0 and 1 % (p <0.05). Moreover, fish fed diets supplemented with DHA (diet 2-4) had significantly better length weight and feed conversion ratio than fish fed control diet (p < 0.05). However, fish fed all experimental diet were not significantly different (p>0.05) in the survival rate. It can be suggested that diets supplemented 2-3 % DHA in Tilapia (Oreochromis niloticus) diet was effectively on growth performance.
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณเงินรายได้
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ชลบุรี
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: พ.ศ. 2558
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2558
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ระดับที่เหมาะสมของกรดไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่มดีเอชเอ(Docosahexaenoic acid; DHA) ต่อการเจริญเติบโตของปลานิล (Oreochromis niloticus)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2559
การเจริญเติบโตของปลานิลที่อนุบาลด้วยอาหารผสมสาหร่ายเกลียวทองในระดับที่ต่างกัน ทดสอบการเจริญเติบโตของปลานิลลูกผสมกลับรุ่นที่ 2 ในการเลี้ยงของศูนย์วิจัยพันธุกรรมสัตว์น้ำ และฟาร์มของเกษตรกร ผลของการเสริมน้ำมันตับปลาหมึกในระดับต่างกันที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบของกรดไขมันในปลาดุกลูกผสม การทดสอบสายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3 และปลานิลจิตรลดา 4 ในกระชังของเกษตรกร ผลของระดับไขมันในอาหารต่อการเจริญเติบโต การใช้ประโยชน์จากอาหารและองค์ประกอบทางเคมีของปลาโมง ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตของปลานิล (Oreochromis niloticus) และปลาโมง (Pongosius bocourti) ในการทดลองเลี้ยงปลาในพื้นที่ที่มีปัญหาดินเค็ม Trans fat ไขมันปีศาจ ผลของสารสกัดกระเพราแดงต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน และความต้านทานต่อเชื้อก่อโรค Streptococcus agalactiae ในปลานิล ผลของการใช้แลคโตบาซิลลัสและมันเทศต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบเลือดของปลานิล

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก