สืบค้นงานวิจัย
การเพิ่มผลผลิตและรายได้จากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูฝนและฤดูแล้ง : กรณีศึกษาจากจังหวัดพิษณุโลก
วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มผลผลิตและรายได้จากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูฝนและฤดูแล้ง : กรณีศึกษาจากจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อเรื่อง (EN): Increasing production and income from maize production in rainy and dry seasons: A case study from Phitsanulok province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Wanwisa Pansak
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561-08-28
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2562-08-27
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเพิ่มผลผลิตและรายได้จากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูฝนและฤดูแล้ง : กรณีศึกษาจากจังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
27 สิงหาคม 2562
การศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตของถั่วลูกไก่สายพันธุ์ดีเด่นในฤดูฝนและฤดูแล้ง การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดมะขาม: กรณีจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ผลของปุ๋ยน้ำต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดและอ้อย ศึกษาผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของพริก 35 พันธุ์ ผลของไคโตซานเพื่อเพิ่มผลผลิตและปริมาณสารทุติยภูมิในข้าว ผลของการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานีในชุดดินสรรพยา สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเบียร์ด้วยข้าวโพดเพาะงอก ผลของการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้ธาตุไนโตรเจนจากปุ๋ยของข้าวสุพรรณบุรี 1 ที่ปลูกในชุดดินวัฒนา ศักยภาพการให้ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และสหสัมพันธ์ของ องค์ประกอบผลผลิตกับผลผลิตของมันเทศ 5 พันธุ์ การศึกษาห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก