สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาเครื่องต้นแบบตรวจสอบคุณภาพและการปลอมปนเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบรวดเร็วด้วยคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบเคลื่อนที่
ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเครื่องต้นแบบตรวจสอบคุณภาพและการปลอมปนเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบรวดเร็วด้วยคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบเคลื่อนที่
ชื่อเรื่อง (EN): The Development of The Prototype of Portable Rapid Testing Machine of Rice Qualities and Adulteration using NIR Spectroscopy Technique
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ: เมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องทดสอบคุณภาพ ทดสอบโดยไม่ทำลาย คลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ:             สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การพัฒนาเครื่องต้นแบบตรวจสอบคุณภาพและการปลอมปนเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบรวดเร็วด้วยคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบเคลื่อนที่” แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยมี  นาย ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ และสร้างเครื่องที่ตรวจวัดคุณภาพ และการปลอมปนเมล็ดพัน (portable) โดยเปรียบเทียบความแม่นยำกับวิธีมาตรฐานธุ์ข้าวแบบรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิค คลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบเคลื่อนที่ จากการศึกษาวิจัย พบว่า การใช้เครื่อง NIR-EPE ต้นแบบในการคัดแยกพันธุ์และตรวจการปลอมปนพันธุ์ข้าวเปลือกเหมาะสมกับการตรวจสอบพันธุ์ข้าวเปลือกแบบเมล็ดเดี่ยว ซึ่งยังไม่แม่นยำเท่ากับเครื่องมือเชิงการค้า (เครื่องNIR-GUN และเครื่องFT-NIR) แต่ผลวิจัยสามารถออกแบบสมการทำนายที่เหมาะสมที่สุดเพื่อทำนายพันธุ์โดยจะแสดงผลเป็นอักษรย่อชื่อพันธุ์ข้าว โดยเครื่องต้นแบบ NIR-EPE มีต้นทุนประมาณ 650,000 บาท ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานวิจัยได้องค์ความรู้โดยการนำเทคนิค NIR มาพัฒนาให้เหมาะสมกับพันธุ์ข้าวของไทย เพื่อประยุกต์สร้างเครื่องวัดการปลอมปนเมล็ดข้าวที่สามารถสร้างใช้เองในอนาคตที่ราคาไม่แพงและลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้ไม่น้อยกว่า 2-5 เท่า
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-11-07
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-11-06
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2557
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาเครื่องต้นแบบตรวจสอบคุณภาพและการปลอมปนเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบรวดเร็วด้วยคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบเคลื่อนที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
6 พฤศจิกายน 2558
การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร การพัฒนาเครื่องต้นแบบตรวจสอบคุณภาพและการปลอมปนเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบรวดเร็วด้วยคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบเคลื่อนที่ คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าว กข 23 และ ชัยนาท 1 ในขาวดอกมะลิ 105 แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร ผลของขนาดเมล็ดที่มีต่อความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วแลปแลป การวิจัยวิธีการตรวจสอบการปลอมปนข้าวเพื่อการส่งออก การศึกษาทางพลศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของวัสดุในการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก