สืบค้นงานวิจัย
ประวัติความเป็นมาของพันธุ์กาแฟอาราบิก้า คาทิมอร์
อาภรณ์ ธรรมเขต - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ประวัติความเป็นมาของพันธุ์กาแฟอาราบิก้า คาทิมอร์
ชื่อเรื่อง (EN): Coffea arabica Catimor, a Rust Resistant Variety
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อาภรณ์ ธรรมเขต
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Arporn Tummakate.
คำสำคัญ: กาแฟอาราบิก้า
บทคัดย่อ: กาแฟอาริบิก้า คาทิมอร์ เป็นพันธุ์กาแฟที่มีความต้านทานต่อโรคราสนิมหลาย raaces และทนทานต่อสภาพอากาศที่ร้อน อบอ้าวได้ดีมาก ผลผลิตสูง เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์ Hib rido de Timor กับพันธุ์ Caturra หรือ Catuai หรือ S.L. 28 โดย CIPC ในประเทศโปรตุเกส กรมวิชาการเกษตรได้รับเมล็ดพันธุ์ผ่านกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ และโครงการหลวงฯ ได้นำไปปลูกไว้ที่ศูนย์วิจัยและส่งเสริมกาแฟบ้านแม่หลอด จ. เชียงใหม่ เป็นลูกชั่วที่ 2 (F2) จำนวน 28 สายพันธุ์ กองโรคพืชและจุลชีววิทยาได้ดำเนินการคัดเลือกทดสอบกับเชื้อรา Hemileia vastatrix race II พบว่า มี 2 สายพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคราสนิมสูงมาก คือ h306/1 ML 1/3 และ h528-46ML 2/10 ต่อมาได้รับเมล็ดพันธุ์จาก CIPC อีก 2 สายพันธุ์ ผ่านโครงการ UNDP/FAO เป็นคาทิมอร์ชั่วที่ 5 และ 6 (F5 และ F6) คือ A5 และ A4 ตามลำดับ ได้ทดสอบกับเชื้อรา H. vastatrix แล้วปรากฎว่ามีความต้านทานต่อโรคราสนิมทั้งหมด
บทคัดย่อ (EN): Coffea arabica Catimor in a high yielding rust resistant variety developed by the Centro de Investigacao das Ferrugens do Cafeeiro (CIPC) in Portugal , during 1950 - 1960 using Hibrido de Timor crossed with Arabica varieties including Caturra, Catuai and S.L. 28. Seed of 28 lines of F2 Catimor was provided to the Thai Department of Agriculture through the USDA in 1974; these lines were planted in Mae Tang District of Chiang Mai Province. In a study of the reaction of F3 Catimor seedlings to Hemileia vastatrix, two lines, H. 306/1 ML 1/3 and H. 528-46 ML 2/10 were found to be highly resistant. Seed of a further two lines of the F5 and F6 of Catimor was made available by CIPC in 1983. In laboratory testing both lines proved resistant to H. vastatrix.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2528
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2528
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ประวัติความเป็นมาของพันธุ์กาแฟอาราบิก้า คาทิมอร์
กรมวิชาการเกษตร
2528
เอกสารแนบ 1
ปฏิกิริยาของกาแฟอาราบิก้า คาทิมอร์ ต่อโรคราสนิม ประวัติเขื่อนเจ้าพระยา ถั่วคาวาลเคด การเปรียบเทียบการเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยาของสายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิสรุ่นที่2 การพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษาไอศกรีมข้าวกล้องของตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง หากมีประวัติเจ็บป่วย บริจาคโลหิตได้หรือไม่ คาโมมายล์พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ การสกัดน้ำมันอะโวคาโดและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลอะโวคาโด คุณค่าทางโภชนะของถั่วคาวาลเคดและระดับการเสริมถั่วคาวาลเคดในโคเนื้อ ถั่วคาวาเคดอัดแท่ง

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก