สืบค้นงานวิจัย
อิทธิพลของอุณหภูมิต่อกาแฟอาราบิก้า
อาภรณ์ ธรรมเขต - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของอุณหภูมิต่อกาแฟอาราบิก้า
ชื่อเรื่อง (EN): Temperature effect on Arabica coffee
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อาภรณ์ ธรรมเขต
คำสำคัญ: กาแฟอาราบิก้า
บทคัดย่อ: อุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการปลูกกาแฟอาราบิก้า นับตั้งแต่การเพาะเมล็ด การเจริญเติบโตในระยะกล้าและต้นโต การเกิดตาดอก ดอกบาน การติดผล และการสุกของผล การเพาะเมล็ดที่อุณหภูมิคงที่ 30 ซ. เมล็ดสามารถงอกภายใน 3 สัปดาห์ แต่ที่อุณหภูมิคงที่ 17 ซ. เมล็ดงอกภายใน 3 เดือน ต้นกล้าที่ยังเล็กอยู่สามารถเจริญได้ดีที่อุณหภูมิกลางวัน 30 ซ. และกลางคืน 23 ซ. เมื่อต้นกล้าอายุ 7-8 เดือน อุณหภูมิในเวลากลางวัน 26 ซ. และอุณหภูมิกลางคืน 20 ซ. อุณหภูมิบริเวณรากกาแฟในตอนกลางวัน 26 ซ. และอุณหภูมิกลางคืน 20 ซ. เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตมาก ส่วนอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเกิดตาดอกกลางวัน 23 ซ. และกลางคืน 17 ซ. เมื่อตาดอกเกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่มีการพัฒนาเป็น star flower เมื่ออุณหภูมิกลางวัน 30 ซ. และอุณหภูมิกลางคืน 24 ซ. มีเพียงส่วนน้อยจะบานเป็นดอกปรกติ ผลการแฟเจริญเติบโตช้ามากที่อุณหภูมิ 17 ซ. ในเวลากลางวัน และ 12 ซ. ในเวลากลางคืนโดยอาจใช้เวลาถึง 9 เดือนนับจากวันที่ดอกบาน แต่ที่อุณหภูมิ 25 ซ. ในเวลากลางวัน และ 20 ซ. ในเวลากลางคืนใช้เวลาเพียง 4 เดือน นับจากวันที่ดอกบาน
บทคัดย่อ (EN): Temperature has a great effect on Arabica coffee brgining from seed germination, growth of seedlings and mature trees, bud initiation, flowering, fruit setting, and the reipening of the fruits. Seed germination was found to take only three week at 30 C constantly and it was taken as long as 3 months when temperature was kept at 17 C. Optimal growth of young seedlings were found at 30 C during day and 23 C during night, when the seedlings were 7 to 8 months when temperature was kept at 17 C. Optimal growth of young seedkubgs were found at 30 C during day and 23 C during night, when the seedlings were 7 to 8 months old, the optimal temperature was at 26 C day and 20 C night. As root temperature at 30 C day and at 20 C night were suitable for growth of coffee. More bud initiations were formed at a temperature combination of 23 C day and 17 C night. Once flower buds are formed, when temperature was high as 30 C day and 24 night, most of flower buds were developed into star flowers, and very few buds were developed into normal flowers. Fruit growth was very slow at 17 C day and 12 C night, the berries were ripen in nine months after flowering, whereas it took only four months at 25 C day and 20 C night after flowering.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2533
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2533
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อิทธิพลของอุณหภูมิต่อกาแฟอาราบิก้า
กรมวิชาการเกษตร
2533
เอกสารแนบ 1
พันธุ์กาแฟอาราบิก้าในประเทศไทย สภาพแวดล้อมสำหรับการเจริญของกาแฟอาราบิก้า โครงการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กาแฟอาราบิก้าโดยวิธีการผสมพันธุ์ ปฏิกิริยาของกาแฟอาราบิก้า คาทิมอร์ ต่อโรคราสนิม การสำรวจแมลงศัตรูกาแฟอาราบิก้าและแมลงศัตรูธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย การปรับปรุงพันธุ์กาแฟอาราบิก้าลูกผสมสายพันธุ์ Catmimor CIFC 7963-13-28 การศึกษาพฤติกรรมของปากในกาแฟอะราบิก้า 1. อิทธิพลของฤดูกาล กาแฟเพื่อสุขภาพ การพัฒนากลิ่นรสกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากผลิตผลพลอยได้ของกระบวนการแปรรูปกาแฟ การพัฒนากลิ่นรสกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากผลิตผลพลอยได้ของกระบวนการแปรรูปกาแฟ ระยะที่ 3

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก