สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาความหลากหลายของยีนโปรตีนตอบสนองต่อความร้อนจากข้าวไทย
แสงทอง พงษ์เจริญกิจ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความหลากหลายของยีนโปรตีนตอบสนองต่อความร้อนจากข้าวไทย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: แสงทอง พงษ์เจริญกิจ
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะวิทยาศาสตร์
เลขทะเบียนวิจัยกรม: สกอ.-55-001
ชื่อแหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555
เอกสารแนบ: http://researchex.rae.mju.ac.th/research60/library/ab/สกอ.-55-001.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาความหลากหลายของยีนโปรตีนตอบสนองต่อความร้อนจากข้าวไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2555
เอกสารแนบ 1
ศึกษาการแสดงออกของยีนที่แตกต่างกันของปทุมมาที่ปลูกภายใต้วันสั้นและวันยาวโดยการวิเคราะห์ลำดับเบสของ RNA การพัฒนาระบบการถ่ายยีนที่ปราศจากยีนเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีโปรตีนคุณภาพสูง การศึกษารูปแบบยีนแสดงออกในการตกไข่ของปลาบึกเพศเมีย (Pangasianodon gigas) อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงเบสของยีนSSIIaและสภาพแวดล้อมต่ออุณหภูมิแป้งสุกของข้าวไทย การศึกษายีนที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์แอนโทไซยานินจากดอกปทุมมา (Curcuma spp.) การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มปริมาณลูทีนหรือซีแซนทีนโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอจำเพาะยีนช่วยในการคัดเลือก การศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์เอธิลีนจากดอกปทุมมา (Curcuma spp.) ในสภาวะการเสื่อมสภาพของดอก การศึกษายีนแสดงออกในการเจริญพันธุ์และยีนส์ระบุเพศในปลาบึกเพศเมีย (Pangasianodon gigas) ความสัมพันธ์ของยีน MC4R ต่อลักษณะทางเศรษฐกิจในสุกร ผลของการใช้ยูเรียทดแทนโปรตีนในอาหารเป็ดเนื้อ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก