สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการให้น้ำในไร่อ้อย
นาวี จิระชีวี - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการให้น้ำในไร่อ้อย
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development of Irrigation Technology for Sugarcane
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: นาวี จิระชีวี
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ระบบน้ำหยดเป็นวิธีการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำจำกัด ในปัจจุบันมีวัสดุให้เลือกใช้หลากหลายทั้งวัสดุและราคา จึงทำให้เกิดปัญหาการเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและประเมินผลระบบน้ำหยดแบบเทป (Drip Tape) สำหรับไร่อ้อย เพื่อเป็นแนวทางการใช้ที่เหมาะสมสำหรับไร่อ้อยขนาดเล็ก โดยทดสอบในระดับแปลงเกษตรกรที่ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ประกอบด้วยการให้น้ำ 3 กรรมวิธี ได้แก่ 1) แบบระยะหยด 30 ซม. 2) แบบระยะหยด 50 ซม. 3) ไม่ให้น้ำ (อาศัยน้ำฝน) พบว่าสามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยได้ไม่ต่างกัน แต่แบบน้ำหยดระยะ 50 ซม. จะครอบคลุมพื้นที่ให้น้ำในแต่ละครั้งได้มากกว่า และได้ดำเนินการทดสอบในระดับแปลงเกษตรกรที่ อ. หนองม่วง จ. ลพบุรี ประกอบด้วยการให้น้ำ 3 กรรมวิธี ได้แก่ 1) เทปน้ำหยดต่างประเทศ อัตราจ่ายน้ำต่ำ (1.4 ลิตร/ชม.) 2) เทปน้ำหยดผลิตในประเทศ อัตราจ่ายน้ำสูง (2.5 ลิตร/ชม.) 3) ไม่ให้น้ำ (อาศัยน้ำฝน) จากประเมินผลการใช้งานของเทปน้ำหยดทั้ง 2 แบบ พบว่าสามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยได้ไม่ต่างกัน แบบอัตราจ่ายน้ำสูงจะมีข้อดีที่มีราคาถูกกว่า ถึงแม้จะมีข้อจำกัดที่เกิดความเสียหายมากกว่า แต่เมื่อซ่อมแซมแล้วสามารถใช้งานได้อย่างน้อย 3 ปี ถ้ามีการใช้งานและการดูแลรักษาที่เหมาะสม และจากการออกแบบระบบให้น้ำทางผิวดินแบบท่อจ่ายน้ำตามร่อง (Gated Pipes) ให้เหมาะสมกับการให้น้ำในไร่อ้อยและทดสอบการใช้งานเปรียบเทียบกับระบบน้ำหยดในระดับแปลงเกษตรกร 2 แห่ง คือ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น และในภาคกลางที่ อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี พบว่าในพื้นที่ จ. ขอนแก่น มีปริมาณฝนกระจายอย่างสม่ำเสมอทำให้มีปริมาณน้ำที่ให้ใกล้เคียงกัน แต่ผลผลิตของการให้น้ำแบบร่องมีแนวโน้มมากกว่า ในพื้นที่ จ. สุพรรณบุรี พบว่าผลผลิตไม่แตกต่างกัน จากประเมินค่าใช้จ่ายพบว่าแบบท่อจ่ายน้ำตามร่องมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 1,500-2,900 บาท/ไร่ และมีการบำรุงรักษาน้อยกว่า แต่ต้องใช้แรงงานอย่างต่อเนื่องในการให้น้ำ
บทคัดย่อ (EN): Drip Irrigation is realized as a most efficient irrigation method, especially in water-limited areas. At present, drip irrigation materials are commercially available in the markets, but it is rather difficult to classify the best products. This research was set up to evaluate the drip irrigation systems in order to recommend the suitable drip tape types for use in small sugarcane fields. The field experiments were carried out in sugarcane field at Chaiyaphum Province. The experimental field was divided into 3 treatments, namely a) 30 cm-spacing drip tape, b) 50 cm-spacing drip tape and c) No irrigation. The treatment with 50 cm-spacing drip tape could be used to produce the acceptable yields. The other experiments were carried out in the field at, Lopburi Province with 3 treatments, namely a) Low flow-rate drip tape (1.4 Litre/hr), b) high flow-rate drip tape (2.5 Litre/hr) and c) No irrigation. It showed that the high flow-rate drip tape (locally made product) was suitable due to low costs and acceptable yield. However, it could be used successfully for at least 3 years under appropriate operation and maintenance. This research was also aimed at the design and evaluation on the irrigation systems suitable for sugarcane cultivation in the irrigated areas. A series of field experiments were conducted in the farmer’s sugarcane fields in the northeast region at Khon Kaen Province and in the central region at Suphanburi Province. The irrigation scheduling were fixed for 14-21 day-intervals. The experiments were run for three consecutive years, during 2012 to 2014. The results revealed that the rainfalls were scattered evenly resulting to the similar water consumptions for both experimental treatments in Khon Kaen. The yields of surface irrigation tended to be higher than the yield under drip irrigation system. Moreover, It showed that investment cost of the gated pipe system was approximately 1,500-2,900 Baht/rai less than the cost of drip irrigation system
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการให้น้ำในไร่อ้อย
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2557
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อย โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องฝังปุ๋ยในไร่อ้อย ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลสำหรับอ้อย โครงการวิจัยและพัฒนาคราดสปริงสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้กำจัดวัชพืชในไร่อ้อย โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องขนย้ายอ้อยขึ้นรถบรรทุก โครงการวิจัยและพัฒนาด้านดิน น้ำและปุ๋ยอ้อย โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์อ้อย โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริก โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสละ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก