สืบค้นงานวิจัย
ผลการขุนสุกรโดยใช้หญ้าขนสดอัตรา 50 % ของอาหารข้น
ประเสริฐ โพธิ์จันทร์, สุมน โพธิ์จันทร์, เสาวคนธ์ โรจนสถิตย์ - กรมปศุสัตว์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง: ผลการขุนสุกรโดยใช้หญ้าขนสดอัตรา 50 % ของอาหารข้น
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
  1. ประเสริฐ โพธิ์จันทร์
  2. สุมน โพธิ์จันทร์
  3. เสาวคนธ์ โรจนสถิตย์
คำสำคัญ:
  1. สุกร
  2. หญ้าขน
บทคัดย่อ: 2
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: ประเสริฐ โพธิ์จันทร์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2532
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
สิทธิในการใช้งาน:
TARR Wordcloud:
กองอาหารสัตว์
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่