สืบค้นงานวิจัย
การเพิ่มมูลค่าของฟ้าทะลายโจรเพื่อเสริมภูมิต้านทานโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ
ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มมูลค่าของฟ้าทะลายโจรเพื่อเสริมภูมิต้านทานโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ
ชื่อเรื่อง (EN): Value-added of Andrographis paniculata for immunomodulation in influenza A infection
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ:      สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การเพิ่มมูลค่าของฟ้าทะลายโจรเพื่อเสริมภูมิต้านทานโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ” แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดสารจากฟ้าทะลายโจร ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive fractions) ให้ได้สูตรผลิตภัณฑ์แคปซูลฟ้าทะลายโจรต้นแบบ ที่มีสรรพคุณยับยั้งไซโตไคน์ที่เกิดการเหนี่ยวนำด้วยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ ชนิด H1N1 และทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง รวมถึงการทดสอบการเป็นพิษแบบเฉียบพลัน      จากการศึกษาวิจัย พบว่า ได้สารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและทราบ fingerprint สามารถที่สกัดสารสกัดฟ้าทะลายโจรได้  นอกจากนี้ ฟ้าทะลายโจร สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดฟ้าทะลายโจรได้ มีความปลอดภัยและ ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ PBMC ส่วนในการทดสอบ viral induced PBMC model พบว่าสารสกัดฟ้าทะลายโจร สามารถลดระดับ cytokines ทั้งในระดับ mRNA และโปรตีน ที่หลั่งออกมาจาก PBMC ได้ โดยลดระดับ  IL-1b และ TNF-a ได้อย่างมีนัยสำคัญแบบ dose dependence manner เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีการกระตุ้นด้วย influenza virus เพียงอย่างเดียว ในขณะเดียวกัน สามารถเพิ่มระดับ IL-2 ทั้งในระดับ  mRNA และโปรตีนที่หลั่งออกมาจาก PBMC ซึ่งเป็นไซโตโคน์ที่เพิ่มระดับ ภูมิคุ้มกันได้อย่างมีนัยสำคัญแบบ dose dependence manner เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีการกระตุ้นด้วย influencza virus เพียงอย่างเดียว ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แคปซูลต้นแบบ ออกมา 3 สูตร ได้แก่ สูตร 1: สารสกัดฟ้าทะลายโจรผสมแป้งลูกเดือยและน้ำผึ้ง สูตร 2: สารสกัดฟ้าทะลายโจรผสมข้าวนิลและน้ำผึ้ง และ สูตร 3: สารสกัดฟ้าทะลายโจรผสมถั่วเหลืองและน้ำผึ้ง การศึกษาพบว่า แคปซูลฟ้าทะลายโจร ต้นแบบ 3 สูตร และทั้ง 3 สูตร มีผลลดการผลิต cytokine ชนิด  TNF- α  และ เพิ่มการผลิต  IL-2 ในเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย ไวรัส H1N1 ได้ มี สี กลิ่น ความถูกต้องของน้ำหนัก ความชื้น อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยาเม็ด แต่มีเพียงสูตร 2 เท่านั้นที่มีเกณฑ์การแตกตัวที่ได้มาตรฐาน ในด้านความปลอดภัย พบว่า ความเข้มข้นของยาเม็ดที่ 0-200 mg/ml ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด PBMC      ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานวิจัย ได้สารสกัดจากฟ้าทะลายโจร สามารถแปรรูปเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ป้องกัน-รักษาภาวะพายุไซโตไคน์จากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอที่มีมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพดีขึ้น มีผลการวิจัยรองรับ ผู้ประกอบการมีโอกาสทำการตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ
บทคัดย่อ (EN): n/a
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-03-07
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-03-06
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2554
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเพิ่มมูลค่าของฟ้าทะลายโจรเพื่อเสริมภูมิต้านทานโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 มีนาคม 2555
การเพิ่มมูลค่าของฟ้าทะลายโจรเพื่อเสริมภูมิต้านทานโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ โครงการวิจัยศึกษาการผลิตฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจรรักษาไข้หวัดใหญ่ ผลของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ต่อการ เจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกัน แบบไม่จำเพาะเจาะจงของ กุ้งขาวแวนนาไม(Litopenaeus vannamei) และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio spp. การใช้ฟ้าทะลายโจรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสุกรขุน การใช้ฟ้าทะลายโจรเสริมในอาหารเลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่น ผลของฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ต่อการทำงานของภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ และความต้านทานเชื้อแบคทีเรียในปลากะพงขาว (Lates calcarifer,Bloch, 1970) อิทธิพลของการเสริมผักคาวตองต่อภูมิต้านทานในไก่เนื้อ ประสิทธิภาพของฟ้าทะลายโจรที่เคลือบด้วยสารยึดเกาะต่างชนิดกันต่อระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ผลของอาหารสำเร็จรูปผสมผงฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata Nees) ต่อการแสดงออกของยีนในระบบภูมิคุ้มกันและอัตรารอดหลังได้รับเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก