สืบค้นงานวิจัย
การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Corynespora cassiicola สาเหตุโรคใบจุดก้างปลาของยางพาราโดยชีววิธี
นริสา จันทร์เรือง - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Corynespora cassiicola สาเหตุโรคใบจุดก้างปลาของยางพาราโดยชีววิธี
ชื่อเรื่อง (EN): Screening of Bacterial Antagonists for Biological Control of Corynespora cassiicola in Hevea brasiliensis
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นริสา จันทร์เรือง
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ทำการแยกแบคทีเรียจากดินในสวนยางพาราจำนวน 40 แหล่ง ใน 13 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แบคทีเรียจำนวน 800 สายพันธุ์ นำมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Corynespora cassiicola ของยางพาราโดยวิธี dual culture พบแบคทีเรียจำนวน 41 สายพันธุ์ โดยมีแบคทีเรียจำนวน 24 สายพันธุ์สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตแบบเกิดเป็นบริเวณใส และแบคทีเรียจำนวน 17 สายพันธุ์ สามารถเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้เส้นใยของเชื้อราไม่สามารถเจริญได้ การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ จำนวน 41 สายพันธุ์ ในการป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อรา Corynespora cassiicola บนใบยางพาราโดยการทดสอบบนใบยางพาราพันธุ์ RRIC 103 พบแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อรา Corynespora cassiicola ได้ดี จำนวน 4 สายพันธุ์ คือ B4 B13 B16 และ B24 จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Corynespora cassiicola พบประชากรของแบคทีเรียจำนวนมากบนใบยางพาราหลังจากพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ 1 และ 4 วัน และยังคงพบประชากรของแบคทีเรียปฏิปักษ์บนใบยางพาราหลังจากพ่นเชื้อ 7 วัน แต่มีจำนวนน้อยกว่า การจำแนกชนิดแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพดี จำนวน 4 สายพันธุ์ คือ B4 B13 B16 และ B24 พบแบคทีเรีย 2 สกุลคือ Bacillus sp. มี 2 สายพันธุ์ คือ B4 และ B16 และ Pseudomonas sp. มี 1 สายพันธุ์ คือ B13 สำหรับอีก 1 สายพันธุ์ คือ B24 ไม่สามารถจำแนกชนิดได้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Corynespora cassiicola สาเหตุโรคใบจุดก้างปลาของยางพาราโดยชีววิธี
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
ความผันแปรของเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดของยางพารา กลุ่มวิจัยยางพารา การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน การพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคใบจุดก้างปลาของยางพารา โรครากเน่าโคนเน่าของยางพาราและการควบคุม การควบคุมโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อ Colletotrichum sp. และปลวกที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้นยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประเมินระดับความต้านทานของเชื้อราสาเหตุโรคในยางพาราต่อสารเคมีกำจัดเชื้อรา การคัดกรองเชื้อรา Trichoderma spp. เบื้องต้นเพื่อควบคุมโรคใบจุดผักสลัด พยากรณ์ราคายางพารา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก