สืบค้นงานวิจัย
สถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวต่างประเทศ
อรพิน วัฒเนสก์ - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: สถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวต่างประเทศ
ชื่อเรื่อง (EN): World rice production and marketing situation
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อรพิน วัฒเนสก์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Orapin Watanesk
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
เอกสารแนบ: http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/bitstream/001/2428/1/RIC020422a.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 10 ill., 1 table
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวต่างประเทศ
กรมการข้าว
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร สถานการณ์การผลิตและการตลาดถั่วเหลือง ปี 2527 การผลิตและการตลาดสับปะรด จังหวัดเพชรบุรี การตลาดและศักยภาพการผลิตหนอนนกเป็นเชิงการค้าในประเทศไทย รูปพรรณข้าวขึ้นน้ำผลผลิตสูง การศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดผักพื้นบ้าน การศึกษาสถานการณ์การผลิตและการตลาดทุเรียนของประเทศไทย พ.ศ. 2532-2536 การศึกษาสถานการณ์การผลิตและการตลาดลิ้นจี่ของประเทศไทย พ.ศ. 2533-2537 ผลของระยะปักดำต่อผลผลิตและการเป็นโรคจู๋ของข้าว

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก