สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีเชิงบูรณาการ โดยเกษตรกรต้นแบบสู่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่นอกเขตชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี
สุรพล จัตุพร - กรมการข้าว, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเภทชิ้นงาน: ชุดโครงการวิจัย
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีเชิงบูรณาการ โดยเกษตรกรต้นแบบสู่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่นอกเขตชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อเรื่อง (EN): Model Development of Integrated Rice Production Technology Transfer by Smart Farmers to Target Farmers in Non-Irrigated Areas Suphanburi Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุรพล จัตุพร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
  1. พรศิริ เสนากัสป์
  2. เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม
  3. ปรัชญา แตรสังข์
  4. สุกรรณ์ สังข์วรรณะ
ผู้แต่ง:
  1. เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม
  2. สุรพล จัตุพร
  3. พรศิริ เสนากัสป์
คำสำคัญ:
  1. รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  2. เกษตรกรต้นแบบ
เลขทะเบียนอื่นๆ: PRP5705020900
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 2818880.00
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 1 ตุลาคม 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 30 กันยายน 2558
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2557
เผยแพร่โดย: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
ภาษา: th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
TARR Wordcloud:
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
30 กันยายน 2558