สืบค้นงานวิจัย
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
ไม่ระบุผู้แต่ง - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ชื่อเรื่อง: โครงการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
ชื่อเรื่อง (EN): The Feasibility Study and Commercialization of Research Products
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์
คำสำคัญ:
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 1 ตุลาคม 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 30 กันยายน 2558
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
TARR Wordcloud:
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
ไม่ระบุผู้แต่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2558
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก