สืบค้นงานวิจัย
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์ - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเภทชิ้นงาน: โครงการ
ชื่อเรื่อง: โครงการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์
ชื่อเรื่อง (EN): The Feasibility Study and Commercialization of Research Products
ผู้แต่ง: ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์
คำสำคัญ:
  1. การศึกษาความเป็นไปได้
  2. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ: การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 1 ตุลาคม 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 30 กันยายน 2558
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
สิทธิในการใช้งาน:
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
TARR Wordcloud:
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2558