สืบค้นงานวิจัย
ผลของสถานที่ การศึกษา สายพันธุ์ และวัตถุประสงค์การผลิตในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองต่อรายได้ของเกษตรกรในวังทอง เมือง บางระกำ และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
Suphawadee Yaemkong - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ผลของสถานที่ การศึกษา สายพันธุ์ และวัตถุประสงค์การผลิตในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองต่อรายได้ของเกษตรกรในวังทอง เมือง บางระกำ และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of locations, education, breeds and production objectives for raising native chicken on revenue of farmers in Wang Thong, Mueang, Bang Rakam and PhromPhiram Districts, Phitsanulok Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Suphawadee Yaemkong
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ: ไก่พื้นเมือง
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ (EN): The objective of this study was to determine the effect of location, education, breeds and production objective for raising native chicken on revenue of farmers in Wang Thong, Mueang, Bang Rakam and PhromPhiram Districts, Phitsanulok Province. Revenue from selling native chicken, location, education, breeds and production objective for raising native chicken information of 200 native chicken farmers gathered by questionnaire was analyzed using a linear model that considered all factors as fixed effects. Least squares means for subclasses of each factor were estimated and they were compared using t-tests. The results revealed that locations and breeds significantly affected on revenue from selling native chicken per head (P < 0.05). On the other hand, education of the farmers and production objectives for raising native chicken of farmers had no significant effect on revenue from selling native chicken per head (P > 0.05). However, farmers that were located in the district of Mueang, educated in bachelor or higher degree, reared with White-Tail Luang chicken in their farms and main production objectives for raising native chicken of farmer for sport had highest revenue from selling native chicken per head. These results implied the importance and need of increasing revenue and profit for selling native chicken, which are different among farm location, breeds, education, and production objective for raising native chickens.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P34 Ani20.pdf&id=3075&keeptrack=4
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของสถานที่ การศึกษา สายพันธุ์ และวัตถุประสงค์การผลิตในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองต่อรายได้ของเกษตรกรในวังทอง เมือง บางระกำ และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
Suphawadee Yaemkong
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2561
เอกสารแนบ 1
การเปรียบเทียบรูปแบบยีนที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตไข่ในไก่ไข่สายพันธุ์การค้าและไก่พื้นเมือง การใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี การศึกษาความหลากหลายของลักษณะภายนอกที่ปรากฏในสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยตามลักษณะอุดมทัศนีย์ในจังหวัดพิษณุโลก การสร้างฝูงพ่อ-แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แดง 3.3 สหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฎและ สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของผลผลิตไข่ในไก่พื้นเมืองพันธุ์แดงชั่วอายุที่ 3 โครงการศึกษาความหลากหลายของลักษณะภายนอกที่ปรากฏในสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยตามลักษณะอุดมทัศนีย์ในจังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตไข่และต้นทุนการผลิตลูกของไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ที่เลี้ยงในกรงตับ ผลของการใช้มันสำปะหลังต่อผลผลิตของไก่พื้นเมือง การใช้แหนใหญ่เลี้ยงไก่พื้นเมือง 3.การสร้างฝูงพ่อ-แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แดง 3.5 ค่าอัตราพันธุกรรมและลักษณะสัดส่วนร่างกายในไก่พื้นเมืองพันธุ์แดงชั่วอายุ1-3 การศึกษาความหลากหลายของยีน HSP 70 ในไก่พื้นเมืองไทยสายพันธุ์ต่างๆ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก