สืบค้นงานวิจัย
ทรัพยากรประมงจากเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่บริเวณอ่าวไทยตอนใน
รัตนาวลี พูลสวัสดิ์, วิวัฒนันท์ บุญยัง, สุพัฒ ศรีสง่า, กนกวรรณ แมเร๊าะ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ทรัพยากรประมงจากเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่บริเวณอ่าวไทยตอนใน
ชื่อเรื่อง (EN): Fisheries Resources from Otter Board Trawl in the Inner Gulf of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาอัตราการจับองค์ประกอบชนิดและองค์ประกอบขนาดของสัตว์น้ำจากเรือประมงอวนลากแผ่นตะเฒ่ในบริเวณอ่าวไทยตอนใน ปี 2556 พบว่า มีจำนวนชั่วโมงการลงแรงงานทั้งหมด 1,952 ชั่วโมง ทำการประมงเฉลี่ยเที่ยวละ 21.45 ชั่วโมง มีอัตราการจับเฉลี่ย 24.487 กก./ชม. แบ่งออกเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (ปลาดี) และปลาเป็ดเท่ากับ 17.630 กก./ชม. และ 6.856 กก./ชม. โดยมีเปอร์เซนต์ระหว่างสัตว์น้ำทั้ง 2 กลุ่มเท่ากับ 73 และ 28 จากองค์ประกอบผลจับสัตว์น้ำทั้งหมด สัตว์น้ำเศรษฐกิจประกอบด้วย กลุ่มกุ้ง 46.530 กก./ชม. (64.63%) กลุ่มปลาหน้าดิน 13.513 กก./ชม. (18.77%) กลุ่มหมึก 5.986 กก./ชม. (8.31%) กลุ่มปลาหน้าดิน 13.513 กก./ชม. (18.77%) กลุ่มสัตว์น้ำอื่นๆ 4.664 กก./ชม. (6.48%) กลุ่มปลาผิวน้ำ 0.3283 กก./ชม. (0.46%) จะเห็นได้ว่าเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ชนิดนี้จับกุ้งเป็นหลัก
บทคัดย่อ (EN): Study on catch per unit effort (CPUE), species composition and total length of marine resources caught by Otter Board Traw in 2013 were conducted around the inner Gulf of Thailand areas. Fishing effort was 21.45 hr/boat/trip and mean CPUE was 24.487 kg/hr. The ratio between economic fish and trash fish species were 17.630 kg/hr and 6.856 kg/hr. The catch rate between by catch and economic fish species was 73:28. Species composition of by catch were dominated by shrimps.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-07-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ทรัพยากรประมงจากเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่บริเวณอ่าวไทยตอนใน
กรมประมง
31 กรกฎาคม 2557
กรมประมง
การประมงกุ้งทะเลจากเครื่องมืออวนลากคานถ่างและอวนลากแผ่นตะเฆ่บริเวณอ่าวไทยตอนในและบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การเปลี่ยนแปลงสภาวะทรัพยากรประมงบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากเรืออวนดำบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากเรืออวนล้อมจับปลากะตักบริเวณอ่าวไทยตอนใน ทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านบริเวณอ่าวไทยตอนใน การประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ของเรือไทย บริเวณซายา เดอ มาฮา แบงก์ มหาสมุทรอินเดีย การประมงหมึกกระดองจากเครื่องมืออวนลากพาณิชย์ในอ่าวไทย โครงสร้างทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าดินบริเวณอ่าวไทยตอนในถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรัพยากรประมงจากเรือสำรวจประมง 2 ในพื้นที่ปิดอ่าวไทยตอนใน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก