สืบค้นงานวิจัย
การขยายพันธุ์กวาวเครือขาวแบบไม่ใช้เพศ
ไกรสิง ชูดี - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การขยายพันธุ์กวาวเครือขาวแบบไม่ใช้เพศ
ชื่อเรื่อง (EN): Vegetative Propagation of White Kwao Kreur (Pueraria candollei Grah. ex Benth. var. mirifica (Airy Shaw and Suvatabandhu) Niyomdham)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ไกรสิง ชูดี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Kraising Choodee
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การขยายพันธุ์กวาวเครือขาว เพื่อหาวิธีการขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศที่มีประสิทธิภาพดำเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนกาญจนบุรีตั้งแต่ปี พศ. 2549-2552 โดยวางแผนการทดลองแบบ Rcb ประกอบด้วย 10 ช้ำ 4 กรรมวิธีคือ 1. หุ้มข้อกิ่งด้วยขุยมะพร้าวเปียก 2. ทาด้วย iba และหุ้มขุยมะพร้าวเปียก 3. กรีดบริเวณหัวให้เป็นแผลทา iba แล้วหุ้มด้วยขุยมะพร้าวเปียก และ 4.ขวั้นบริเวณระหว่างข้อทา iba แล้วหุ้มด้วยขุยมะพร้าวเปียก พบว่าวิธีที่ดีที่สุดคือ การใช้สารเร่งราก iba (4-indol-3-ylbutyric acid) 0.3% ความเข็มข้น 2,000 ppm ทาที่ผิวของข้อกิ่งแล้วหุ้มด้วยขุยมะพร้าวเปียก มีอัตราการเกิดราก 50-60% ภายในระยะเวลา 16-19 วัน และเป็นวิธีทำได้ง่ายที่สุด ซึ่งควรทำการขยายพันธุ์ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ในขั้นตอนการชำกิ่งควรใช้วัสดุชำเป็นดินร่วนผสมกับปุ๋ยคอกและแกลบดิบอัตราส่วน 1:1:2 โดยปริมาตรทารอยตัดทุกแห่งของกิ่งชำด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา carbendazim และอบกิ่งชำในถุงพลาสติกใสเป็นเวลา 1 เดือน ก่อนนำลงปลูกเป็นเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำและทำให้กิ่งชำมีอัตราการรอดตาย 100%
บทคัดย่อ (EN): Vegetative propagation of White Kwao Kreur (Pueraria candollei var. mirifica) was carried out to investigate the most efficient vegetative propagation method at Kanchanaburi Horticultural Research Centre during 2006 to 2009. The experiment was designed as RCB with 10 replications and 4 treatments namely wrapping with wet coconut husk only. IBA + wrapping with wet coconut husk, ripping + IBA + wrapping with wet coconut husk and IBA + wrapping with wet coconut husk (air layering style). The result showed that spreading on branch node surface with 2,000 ppm of 4-indol-3- ylbutyric acid (IBA) 0.3% and then wrapped with wet coconut husk, was the best method Fiffy to sixty percent of root formation rate was obtained within 16- 19 days. The optimum time for this method should be done in either May or July. The suitable growing media should be loamy soil mixed with cow manure and rice husk at the ratio of 1:1:2 by volume. Spreading every scars on the branch cuttings with carbendazim as fungicide and keeping in transparent plastic bags for one month prior to planting, was necessary to protect water loss and increase survival.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การขยายพันธุ์กวาวเครือขาวแบบไม่ใช้เพศ
ไกรสิง ชูดี
กรมวิชาการเกษตร
2553
เอกสารแนบ 1
ผลของการใช้กวาวเครือขาวต่อสมรรถภาพการผลิตของนกกระทาเพศผู้ ศึกษาการงอกของเมล็ดกวาวเครือขาว ผลการเสริมกวาวเครือขาวต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อสายพันธุ์การค้า การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวและกวาวเครือแดงในการควบคุมเพศปลาหมอไทยและปลานิล พันธุ์ สารออกฤทธิ์สำคัญและผลของสารสำคัญในกวาวเครือขาว ผลของสมุนไพรกวาวเครือขาวต่อการแสดงลักษณะเพศและการเจริญเติบโตของปลาตะเพียนขาว การขยายพันธุ์และการเติบโตของไม้พะยูง การแสดงออกของพันธุ์และสายพันธุ์ถั่วฝักยาวในการปลูกแบบอินทรีย์และแบบใช้สารเคมี การกระตุ้นการเจริญเติบโตของลูกอ๊อดกบนาด้วยกวาวเครือขาวและกวาวเครือแดง ผลของสารสกัดหยาบกวาวเครือขาว และกวาวเครือแดงต่อการพัฒนารังไข่ของแม่พันธุ์กุ้งฝอย (Macrobrachium lanchesteri)

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก