สืบค้นงานวิจัย
การผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิ 105 ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสี ตำบลหนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อเรื่อง: การผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิ 105 ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสี ตำบลหนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
ชื่อเรื่อง (EN): Jusmin Rice 105
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): BAAC Udonthani
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ (1) เพื่อค้นหาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (2) เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ประกอบการ SMAEs แปรรูปข้าวชุมชน (3) เพื่อสร้างต้นแบบในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยใช้แนวคิด SMEs เกษตร หรือ SMAEs ในการดำเนินการ
บทคัดย่อ (EN): Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 1
ชื่อแหล่งทุน: ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 1
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 0
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
ผลงาน: ทั่วประเทศ
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: 9 เดือน
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2559
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: Submitted by Admin ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (baac@tarr.arda.or.th) on 2018-05-07T08:16:55Z No. of bitstreams: 1 การผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิ 105 ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสี.pdf: 173042 bytes, checksum: e95185c182b87bfd7dadad6b4c617df8 (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
TARR Wordcloud:
การผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิ 105 ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสี ตำบลหนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี
2560
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก