สืบค้นงานวิจัย
ผลของอุณหภูมิรากต่อการเจริญเติบโตของลิ้นจี่
ชิติ ศรีตนทิพย์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: ผลของอุณหภูมิรากต่อการเจริญเติบโตของลิ้นจี่
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of Root Temperature on Growth and Development of Lychee
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชิติ ศรีตนทิพย์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Chiti Sritontip
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ตระกูล ตันสุวรรณ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Tragool Tunsuwan
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ผลของอุณหภูมิรากที่มีต่อการเจริญเติบโตของลิ้นจี่ พันธุ์จักรพรรดิ์ทำการศึกษาที่ระดับอุณหภูมิราก 15 °ซ 20 °ซ และอุณหภูมิรากปกติ (เฉลี่ย 26.2 °ซ) ปรากฏว่า ต้นที่ได้รับอุณหภูมิรากปกติ มีอัตราการเติบโตในด้านความสูงของต้น ความกว้างของทรงพุ่ม และเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นสูงกว่าระดับอุณหภูมิราก 20 และ 15 °ซ อุณหภูมิรากปกติ และ 20 °ซ มีระยะเวลาการเปลี่ยนสีของใบน้อยกว่าที่อุณหภูมิราก 15 °ซ ส่วนต้นที่ได้รับอุณหภูมิราก 15°ซ มีความยาวช่อใบและเส้นผ่าศูนย์กลางของช่อใบน้อยที่สุด แต่ต้นที่ได้รับอุณหภูมิราก 20 และ 15°ซ มีผลต่อจำนวนช่อใบใหม่ต่อยอดมากกว่าอุณหภูมิรากปกติ ที่อุณหภูมิราก 20 และ 15 °ซ มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การผลิช่อดอกและการติดผลมากกว่าที่ระดับอุณหภูมิรากปกติ ซึ่งอุณหภูมิรากปกติมีปริมาณไนโตรเจนในใบสูงกว่าที่อุณหภูมิราก 20 และ 15 °ซเช่นเดียวกับฟอสฟอรัสในใบของต้นที่ได้รับอุณหภูมิรากปกติและ 20 °ซ มีสูงกว่าอุณหภูมิราก 15 °ซ ส่วนปริมาณโปแตสเซียมไม่แตกต่างกัน
บทคัดย่อ (EN): The effects of root temperatures at 15 °C , 20 °C and normal root temperature (average 26.2 °C ) on growth and development of lychee (Litchi chinensis Sonn.) cv. Jakrapad were studied. The results revealed that the plants grown at the normal root temperature had more growth rate of height , canopy width and stem diameter than those of the other treatments (15 and 20 °C ). The color of leaves at normal root temperature and 20 °C changed faster than at I5'C. However, the plants grown at 20 °C and normal root temperature had more length of new shoot and diameter of terminal shoots than at 15 °C , but the root temperatures at 20 and 15 °C had more number of new shoots than those of the normal root temperature. The trees grown at 20 and 15 °C had higher flower emergence, percentage of fruit set than the normal root temperature. The nitrogen content of the leaves was higher when the plants grown at normal root temperature than the other treatments. However , the phosphorus contents of leaves at normal root temperature and 20 °C were higher than 15 °C , but the potassium content was not significantly different.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2537
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2538
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/247543/169366
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของอุณหภูมิรากต่อการเจริญเติบโตของลิ้นจี่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2538
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีต่อการออกดอกติดผลของลิ้นจี่ ผลกระทบของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของมะม่วง ผลของ Growth hormone analog ต่อการเจริญเติบโต และการเจริญพันธุ์ของปลาบึก ผลของอัตราการให้ปุ๋ยทางดินต่อการเจริญเติบโตของวานิลลา ผลของการให้น้ำชลประทานต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของไผ่ตงลืมแล้ง (ปีที่ 2) ผลของภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยา บางประการของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผลของขนาดหัวต่อการเจริญเติบโตของ Globba rosea Gangnep. ผลของการให้น้ำชลประทานต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของยางพารา (ปีที่ 1) ผลของต้นตอต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่น ผลของกรดจิบเบอเรลลิกต่อการเจริญเติบโตของปทุมมา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก