สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยศึกษาการผลิตกวาวเครือ
จรัญ ดิษฐไชยวงศ์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยศึกษาการผลิตกวาวเครือ
ชื่อเรื่อง (EN): Production Technology for Kwao Kreur (Pueraria candollei Graham & Benth. var.mirifica (Airy-shaw et Suvatabandhu) Niyomdham, Butea superba Roxb. and Mucuna macrocarpa Wall.)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จรัญ ดิษฐไชยวงศ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ศึกษาการผลิตกวาวเครือทดสอบกระบวนการขยายพันธุ์กวาวเครือขาว ดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 - 2552 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการขยายพันธุ์กวาวเครือขาวแบบไม่ใช้เพศที่มีประสิทธิภาพ ผลการทดลองพบว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์คือ เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน การใช้ 4-indol-3-ylbutyric acid (IBA) 0.3% ทาที่ผิวของข้อกิ่งแล้วหุ้มด้วยขุยมะพร้าวเปียกเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เนื่องจากทำได้ง่ายที่สุดและมีเปอร์เซ็นต์การออกราก 60-64 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลาเพียง 16 วัน วัสดุปลูกที่ควรใช้ในการชำคือ ดินร่วน ปุ๋ยคอก และแกลบดิบ อัตราส่วน 1:1:2 โดยปริมาตร การทารอยตัดทุกแห่งของกิ่งชำด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา และการอบกิ่งชำในถุงพลาสติกใสเป็นเวลา 1 เดือนก่อนนำลงปลูกเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ และเพิ่มอัตราการรอดตายของกิ่งชำ
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยศึกษาการผลิตกวาวเครือ
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2553
โครงการวิจัยศึกษาการผลิตลิ้นจี่ โครงการวิจัยศึกษาการผลิตส้ม การวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดกระดุมเขตร้อน การผลิต Inulin และ Oligofructose จากกล้วยเพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหาร โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเผือก โครงการวิจัยการศึกษาระบบการผลิตสับปะรด โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมันเทศ โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศ โครงการวิจัยศึกษาการผลิตไพลที่มีคุณภาพ โครงการวิจัยการศึกษาการผลิตพริกไทยที่มีคุณภาพ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก