สืบค้นงานวิจัย
วัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์สำหรับโคเนื้อ-โคนม
จินดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา - กรมปศุสัตว์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง: วัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์สำหรับโคเนื้อ-โคนม
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จินดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
คำสำคัญ:
  1. วัตถุดิบ
  2. อาหารสัตว์
  3. โคเนื้อ-โคนม
  4. โภชนะ
บทคัดย่อ: 1
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: จินดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2540
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
สิทธิในการใช้งาน:
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
TARR Wordcloud:
กองอาหารสัตว์
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
file.pdf file.pdf.txt file.pdf.jpg