สืบค้นงานวิจัย
อาหาร TMR กับการเลี้ยงโคนม-โคเนื้อ
จินดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา - กรมปศุสัตว์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อเรื่อง: อาหาร TMR กับการเลี้ยงโคนม-โคเนื้อ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จินดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
คำสำคัญ:
  1. อาหาร
  2. TMR
  3. กับการเลี้ยงโคนม-โคเนื้อ
บทคัดย่อ: 1
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: จินดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2540
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
สิทธิในการใช้งาน:
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
TARR Wordcloud:
กองอาหารสัตว์
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
file.pdf file.pdf.txt file.pdf.jpg