สืบค้นงานวิจัย
ศักยภาพการผลิตและการส่งออกน้อยหน่า
ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชื่อเรื่อง: ศักยภาพการผลิตและการส่งออกน้อยหน่า
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์
คำสำคัญ: ส่งออกน้อยหน่า
บทคัดย่อ: กล่าวถึงการผลิต และแหล่งเพาะปลูกน้อยหน่า ต้นทุน รายได้และผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกน้อยหน่า การตลาดในประเทศไทย ตลาดในแหล่งผลิต ตลาดระดับขายส่ง ตลาดระดับขายปลีก ราคาและความเคลื่อนไหวของราคา การส่งออกต่างประเทศ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตและการส่งออกน้อยหน่า
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2535
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2535
เอกสารแนบ: http://search.nida.ac.th:1701/primo-explore/fulldisplay?docid=ALEPH_MONO000038504&context=L&vid=NIDALIB&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,rsch*&sortby=rank&mode=simple&offset=0
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศักยภาพการผลิตและการส่งออกน้อยหน่า
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2535
เอกสารแนบ 1
เทคโนโลยีการผลิตน้อยหน่า และน้อยหน่าลูกผสม ศักยภาพการผลิตปลาสวยงามเพื่อการส่งออกในจังหวัดราชบุรี ศักยภาพการผลิตการตลาดกระบือนม การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน การศึกษาการผลิตอาหารสุนัข การศึกษาศักยภาพการส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทย การประเมินศักยภาพของน้ำตาลทรายดิบเพื่อการผลิตเอทานอล การผลิตน้ำยาขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและการตลาดกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออก การผลิต Inulin และ Oligofructose จากกล้วยเพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหาร

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก