ลงทะเบียนนักวิจัย
ข้อกำหนดในการลงทะเบียนนักวิจัย

  • เพื่อผลประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นความจริงทุกประการ
  • กรุณากรอกข้อมูลลงในกล่องข้อความที่มีเครื่องหมาย ให้ครบถ้วน
  • เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย ท่านจะได้รับอีเมลสำหรับสร้างบัญชีผู้ใช้ระบบ กรุณาใช้ลิงค์ที่อยู่ในอีเมลเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ระบบสำหรับนักวิจัย
  • ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล์สำหรับสร้างบัญชีผู้ใช้ระบบ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเพิ่มอีเมล
เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์
ตำแหน่งงาน หน่วยงานต้นสังกัด ประเภทหน่วยงาน ส่วนงานย่อย
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4
สถาบันการศึกษา คณะหรือสาขาที่จบ วุฒิการศึกษาที่จบ ปีที่จบ ประเทศที่จบ
ความเชี่ยวชาญ ความสนใจ
การอบรม
กรุณาระบุความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บใน TARR ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ และประวัติการอบรม โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว จะเป็นข้อมูลให้กับผู้ใช้งานระบบ TARR หรือแหล่งทุนวิจัยในงานวิจัยของท่าน สามารถหาข้อมูลติดต่อได้ ซึ่งระบบจะไม่แสดงผลข้อมูลในส่วนที่ท่านไม่ยินดีให้เปิดเผยข้อมูล ท่านสามารถยินยอมหรือยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลังจากเข้าสู่ระบบ โดยการกดในช่องด้านขวา
ยินดีเปิดเผยข้อมูลการติดต่อ (อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์)
ยินดีเปิดเผยข้อมูลตำแหน่งงาน
ยินดีเปิดเผยข้อมูลวุฒิการศึกษา
ยินดีเปิดเผยข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ยินดีเปิดเผยข้อมูลประวัติการอบรม