ลงทะเบียนนักวิจัย
ข้อกำหนดในการลงทะเบียนนักวิจัย

  • เพื่อผลประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นความจริงทุกประการ
  • กรุณากรอกข้อมูลลงในกล่องข้อความที่มีเครื่องหมาย ให้ครบถ้วน
  • เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย ท่านจะได้รับอีเมลสำหรับสร้างบัญชีผู้ใช้ระบบ กรุณาใช้ลิงค์ที่อยู่ในอีเมลเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ระบบสำหรับนักวิจัย
  • ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล์สำหรับสร้างบัญชีผู้ใช้ระบบ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเพิ่มอีเมล
เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์
ตำแหน่งงาน หน่วยงานต้นสังกัด ประเภทหน่วยงาน ส่วนงานย่อย
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4
สถาบันการศึกษา คณะหรือสาขาที่จบ วุฒิการศึกษาที่จบ ปีที่จบ ประเทศที่จบ
ความเชี่ยวชาญ ความสนใจ
การอบรม
กรุณาระบุความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลคือ การกำหนดการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของท่านต่อผู้ใช้ระบบทั่วไป โดยแบ่งส่วนของการนำเสนอออกเป็น 5 ส่วนคือ ข้อมูลการติดต่อ ตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ และประวัติการอบรม ซึ่งระบบจะไม่แสดงผลข้อมูลส่วนที่ท่านไม่ยินดีให้เปิดเผยข้อมูล
ยินดีเปิดเผยข้อมูลการติดต่อ (อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์)
ยินดีเปิดเผยข้อมูลตำแหน่งงาน
ยินดีเปิดเผยข้อมูลวุฒิการศึกษา
ยินดีเปิดเผยข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ยินดีเปิดเผยข้อมูลประวัติการอบรม

กรุณาระบุความต้องการเป็น TARR Volunteer
TARR Volunteer คือผู้ช่วยตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับงานวิจัย หรือเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านเชี่ยวชาญ โดยเป็นการตอบคำถามผ่านกระดานสนทนา
* ในกรณีที่ท่านได้รับการอนุมัติให้เป็น TARR Volunteer ท่านจะได้รับสิทธิ์ในการตอบคำถามในฐานะเจ้าหน้าที่ดูแลกระดานสนทนา TARR
ยินดีเข้าร่วมเป็นสมาชิก TARR Volunteer