ข่าวสาร

พ.ค.

21
จันทร์
ศาสตราจารย์ระพี สาคริก...
ศาสตราจารย์ระพี สาคริกสิริอายุ 95 ปีเกิด 4 ธันวาคม พ.ศ.2465ถึงแก่อนิจกรรม 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561ศาสตร...

พ.ค.

16
พุธ
“บิ๊กฉัตร” เร่งยกระดับศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังการทำประมง ยันม...
ประมง......

พ.ค.

12
เสาร์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนาครูบัญชีดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ขับเ...
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนาครูบัญชีดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ขับเคลื่อนครูบัญชีด้วยข้อมูลบัญชีฟาร์ม สู่วิถีไทยนิยม ยั่งยืนวันนี้ (12 พ.ค.61) นายธีระ วงษ์เจ...

พ.ค.

04
ศุกร์
ประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 ...
...

พ.ค.

02
พุธ
กระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ (โคเนื้...
กระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ (โคเนื้อ – โคนมแบบครบวงจร) ภายใต้นโยบายการตลาดนำการผลิต “มหาสารคามโมเดล” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให...

กลุ่มงานวิจัยที่น่าสนใจ

หน่วยงานวิจัย/เผยแพร่

กรมการข้าว
กรมหม่อนไหม
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์