รายชื่อนักวิจัยที่มีจำนวนรายการวิจัย มาก 10 อันดับแรก
สิโรจน์ ประคุณหังสิต 66
สุจิน จรูญศักดิ์ 65
แสงจันทร์ ขวัญอ่อน 56
คนธวิรัช ชมชื่น 51
วรพจน์ รักสังข์ 42
จรรยา ปั้นเหน่งเพชร 41
จันจิรา แสงสีเหลือง 36
ภุชงค์ เพชรมนต์ 32
สมโพธิ อัครพันธุ์ 32
พีระพงศ์ เชาวน์เสฏฐกุล 29
ดูทั้งหมด