รายชื่อนักวิจัยที่มีจำนวนรายการวิจัย มาก 10 อันดับแรก
สิโรจน์ ประคุณหังสิต 72
สุจิน จรูญศักดิ์ 71
แสงจันทร์ ขวัญอ่อน 56
คนธวิรัช ชมชื่น 51
วรพจน์ รักสังข์ 50
จันจิรา แสงสีเหลือง 49
จันทร์จิรา รุ่งเจริญ 42
จรรยา ปั้นเหน่งเพชร 41
Senapin S. 37
พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 36
ดูทั้งหมด