รายชื่อนักวิจัยที่มีจำนวนรายการวิจัย มาก 10 อันดับแรก
สิโรจน์ ประคุณหังสิต 34
สุจิน จรูญศักดิ์ 34
จันทร์จิรา รุ่งเจริญ 29
เพชรดา อยู่สุข 28
นันทนา แจ้งสุวรรณ์ 28
มนทกานติ ท้ามติ้น 27
สริตา ปิ่นมณี 27
จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ 27
จันจิรา แสงสีเหลือง 26
สุมาลี เม่นสิน 26
ดูทั้งหมด