ม.ค.

14
จันทร์
ประกาศคณะกรรมการการคุ้มครองพันธุ์พืช เรื่อง ประกาศโฆษณาคำขอจ...
...

ม.ค.

08
อังคาร
‘สมุนไพร-เห็ดฟาง-พืชผักปลอดภัย’ พืชทางเลือกสร้างรายได้ ของเก...
‘สมุนไพร-เห็ดฟาง-พืชผักปลอดภัย’ พืชทางเลือกสร้างรายได้ ของเกษตรกรฉะเชิงเทรา......

ม.ค.

07
จันทร์
กระทรวงเกษตรฯ เร่งสำรวจพื้นที่การเกษตรประเมินความเสียหาย ‘ชล...
ประเมินความเสียหาย ‘ชลประทาน-ประมง-ปศุสัตว์’......

ม.ค.

07
จันทร์
แนะปลูกพืชตาม Agri-Map จ.สระบุรี ‘พืชอาหารสัตว์ กล้วยหอม ผั...
แนะปลูกพืชตาม Agri-Map จ.สระบุรี ‘พืชอาหารสัตว์ กล้วยหอม ผักหวานป่า’ ทดแทนนาข้าว......

ม.ค.

07
จันทร์
กระทรวงเกษตรฯ เปิดศูนย์บัญชาการณ์พายุปาบึก...
พายุปาบึก......

กลุ่มงานวิจัยที่น่าสนใจ

หน่วยงานวิจัย/เผยแพร่

กรมการข้าว
กรมหม่อนไหม
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์