พ.ค.

22
พุธ
ทุเรียนภาคใต้ปีนี้ ให้ผลผลิตกว่า 4.4 แสนตัน เพิ่มขึ้น 46% เห...
ทุเรียนภาคใต้ปีนี้ ให้ผลผลิตกว่า 4.4 แสนตัน เพิ่มขึ้น 46% เหตุราคาดี จีนต้องการสูง......

พ.ค.

17
ศุกร์
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเก...
โครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้น......

พ.ค.

13
จันทร์
กระทรวงเกษตรฯ แจงข้อมูลการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้งด้านกา...
การบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้ง......

พ.ค.

13
จันทร์
กระทรวงเกษตรฯ เร่งจัดทำพิธีสารเปิดเส้นทางการขนส่งผลไม้ทางรถเ...
การขนส่งผลไม้ทางรถ......

พ.ค.

10
ศุกร์
วิสาหกิจชุมชนแก้วมังกร ต.บ้านถิ่น ผลสำเร็จกลุ่มแปลงใหญ่ ต่อย...
วิสาหกิจชุมชนแก้วมังกร ต.บ้านถิ่น ผลสำเร็จกลุ่มแปลงใหญ่ ต่อยอดผลผลิตระดับคุณภาพ......

กลุ่มงานวิจัยที่น่าสนใจ

หน่วยงานวิจัย/เผยแพร่

กรมการข้าว
กรมหม่อนไหม
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์